Bezpieczny Kontakt z Elektrycznością - Koło SEP przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie PDF Drukuj
piątek, 19 października 2018 00:00
Relacja ze spotkania w ramach Kampanii "Bezpieczny kontakt z Elektrycznością" - Koło SEP przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
W dniach 19 marca 2018 roku, koło SEP przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, przeprowadziło pogadankę nt. "Bezpiecznego Kontaktu z Elektrycznością", w której udział wzięła grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tuławkach oraz w dniu 19-10-2018 roku, w której udział wzięła grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie. Z ramienia SEP pogadankę prowadził kol. Dariusz Stecki.

Tradycyjnie, spotkanie rozpoczęło się od omówienia źródeł energii elektrycznej oraz dzieci mogły zobaczyć zasadą działania modeli elektrowni wiatrowej i słonecznej. Przeprowadziły eksperyment umożliwiający obserwację zmiany energii mechanicznej na elektryczną. Wytworzona energia elektryczna zasilała diodę LED dzięki czemu było widać jak dioda świeci.
Omówiono niebezpieczeństwa wynikające z nie prawidłowego użytkowania urządzeń elektrycznych. Zwrócono szczególną uwagę na śmiertelne zagrożenie porażenia prądem w przypadku dotykania urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma, zbliżenia się do urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie oraz w pobliżu przedszkola i miejsca zamieszkania.
 
Następnie odtworzono filmy edukacyjne pt. Bezpiecznie z prądem i Iskierki i pioruny znajdujący się w książeczce "W krainie prądu elektrycznego". Po obejrzeniu filmu dzieci wymieniały, pokazane podczas filmu, przykłady niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi oraz przedstawiono sposób właściwego zachowania.
Dzieci podały szereg przykładów uszkodzonych urządzeń elektrycznych w ich domach tj. wyrwane gniazdka ze ściany, uszkodzone przewody i lampki.
Kolejnym tematem spotkania były podstawowe zasady postępowania w przypadku spotkania osoby porażonej prądem. Udzielono przestrogi, aby nie zbliżać się do osoby porażonej prądem oraz szybko powiadomić osoby dorosłe. Zwrócono uwagę że prąd elektryczny ułatwia życie lecz należy umiejętnie się z nim obchodzić.
 
Podczas spotkania, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie wymieniali źródła energii elektrycznej oraz obejrzeli film pt. Niebezpieczne zabawy a następnie uczniowie omówili sytuacje w jaki sposób należy się zachowywać w pobliżu urządzeń energetycznych. W celu lepszego zobrazowania zjawisk fizycznych związanych z skorzystano z zestawów edukacyjnych Green Science i Sekrety elektryczności. Pod fachową opieką prowadzącego, Pani wychowawczyni grupy przedszkolnej, skonstruowała z ogniwo chemiczne (ekologiczną baterię) z: ziemniaka, cytryny, wody, które zasilało zegar elektroniczny. Następnie dzieci wzięły udział w eksperymencie,  pokazującym przewodzenie prądu poprzez dotknięcie osoby porażonej prądem.

Na zakończenie spotkania dzieci oraz uczniowie otrzymali książki pt. "W krainie prądu elektrycznego" oraz gadżety ufundowane przez ENERGA-OPERATOR i słodki poczęstunek.

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, a przekazana wiedza z zakresu bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz bezpiecznych zachowań w pobliżu urządzeń energetycznych, przyczyni się do zwiększenia świadomości dzieci o niebezpieczeństwach, jakie im zagrażają oraz wpłynie na zmniejszenie ilości wypadków wśród dzieci. Na zakończenie spotkania na ręce Pani wychowawczyni grupy został wręczony dyplom uczestnictwa w kampanii "Bezpieczny kontakt z elektrycznością nadany przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie i Oddział Olsztyński SEP.  Dodatkowo było ono inspiracją dla kadry nauczycielskiej do przeprowadzenia samodzielnych zajęć w zakresie bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej, w oparciu o otrzymane materiały dydaktyczne.
Dariusz Stecki
 
resized DSC 0943 resized DSC01332
Dzieci z Przedszkola w Tuławkach podczas spotkania  Dzieci z Przedszkola w Tuławkach
resized DSC04814 resized DSC04825
Młodzieź ze szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie podczas spotkania  Młodzieź ze szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie