Członkowie SEP w organach Warmińsko-Mazurskiej Rady FSNT NOT w Olsztynie 25.05.2022 Drukuj
sobota, 28 maja 2022 12:15

W dniu 25.05.2022 odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Olsztynie, podczas którego członkowie Oddziału Olsztyńskiego SEP zostali wybrani do pełnienia funkcji:
Kol. Jan Chojecki - Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Rady FSNT NOT w Olsztynie
Kol. Witold Rozłucki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiej Rady FSNT NOT w Olsztynie
Kol. Benedykt Rogala i Dariusz Stecki - członek Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiej Rady FSNT NOT w Olsztynie

resized JanChojeckid  resized komisjarewizyjnaradyfsn nnotwolsztynie

Kol. Jan Chojecki         od lewej kol. Benedykt Rogala, członek SIMP,
                                     kol. Witold Rozłucki, kol. Dariusz Stecki