Zasady ochrony przed porażeniem i przed przepięciami w sieciach NN, WN, SN i nn oraz w liniach nn w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji PDF Drukuj
czwartek, 02 czerwca 2022 20:08

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami referencyjnymi dotyczącymi zasad ochrony przed porażeniem i przed przepięciami w sieciach NN, WN, SN i nn oraz w liniach nn w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji dla podmiotów świadczących usługi na rzecz ENERGA-OPERATOR SA.
Materiały opublikowane na stronie PTPiREE, zostały wypracowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE   >>tutaj

Polecamy link do materiałów z seminarium zorganizowanego dla OSD (online) w czerwcu 2021 >>tutaj razem z ciekawą listą pytań i odpowiedzi >>tutaj

W ww. opracowaniach ujęte zostały uznane zasady wiedzy technicznej.