GRATULACJE… GRATULACJE… GRATULACJE… PDF Drukuj
czwartek, 23 czerwca 2022 00:00

M DobrzenieckiPan Mariusz Dobrzeniecki, na Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa został wybrany na przewodniczącego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W imieniu własnym oraz Zarządu Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich składam serdeczne gratulacje z życzeniami sukcesów dla całego samorządu inżynierów budownictwa pod Pańskim przewodnictwem.

Jarosław Kantel
Prezes O/O SEP