Egzaminy Kwalifikacyjne SEP 2022 PDF Drukuj
sobota, 02 lipca 2022 00:00

 resized EksploatacjiE

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński informuje, że egzaminy sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych odbywać się będą w siedzibie Biura Oddziału SEP w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1 pokój 309 w godzinach ustalonych indywidualnie w poniższych terminach.

 Wysokość opłaty egzaminacyjnej w 2022 r. wynosi 301,00 zł

Rachunek bankowy, na który należy kierować wpłaty: ING Bank Śląski 95 1050 1807 1000 0023 3331 2540

Na wpłacie należy umieścić dopisek "Egzamin SEP"

22 czerwca 2022 r. bez ograniczenia napięcia

13 lipca 2022 r. bez ograniczenia napięcia

18 sierpnia 2022 r. bez ograniczenia napięcia

07 września 2022 r. bez ograniczenia napięcia

21 września 2022 r. bez ograniczenia napięcia

 

UWAGA : zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,  do wniosku na egzamin należy dołączyć kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy z zakresu eksploatacji urządzeń  elektroenergetycznych.

W świetle powyższego rozporządzenia takim dokumentem może być:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Wnioski egzaminacyjne

doc

Wniosek E Grupa 1

doc

 Wniosek D Grupa 1

Zamiar przystąpienia do egzaminu należy zgłosić do Biura SEP telefonicznie 89 527 98 79 lub pocztą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  .

Posiadanie wiedzy,  może również potwierdzać:
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

W przypadku wniosku złożonego bez powyższych dokumentów egzaminu nie przeprowadza się.