Literatura 05-05-2012 PDF Drukuj
sobota, 05 maja 2012 00:00

LITERATURA

(1) Balcerzak A., Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Interpretacja kontrowersyjnych pojęć i definicji – Mies. INPE Nr 44, str. 64, 2002 r.
(2) Glosarium telekomunikacji, Instytut Łączności, Warszawa, 1986r.
(3) Jabłoński W., O celowości zmian i ujednolicenia niektórych polskich terminów i oznaczeń dotyczących zagrożenia porażeniowego ze stosowanymi w IEC i CENELEC – Mies. INPE Nr 42, str. 3, 2001 r.
(4) Jabłoński W., Problemy normalizacyjne elektryków polskich – Mies. INPE Nr 115, str. 66-77. 2009 r.
(5) Malinowski T., Bibliografia z dziedziny terminologii elektrycznej – Mies. INPE Nr 46, str. 30, 2002 r.
(6) Mazak-Łucyk Z., Łucyk W., Pułapki terminologii medycznej w obszarze wspólnym medycyny, prawa i techniki – Mies. INPE Nr 78, str. 52-61, 2006 r.
(7) Mazur M., Terminologia techniczna, Warszawa, WNT, 1961r.
(8) Musiał E., Nazewnictwo i oznaczenie napięć – Mies. INPE Nr 59, str.92, 2004 r.
(9) Musiał E., Pojmowanie przepisów i norm Mies. Nr 93-94, str. 3-23, 2009 r.
(10) Musiał E., Polietylen sieciowany – Mies. INPE Nr 59, str. 97, 2004 r.
(11) Musiał E., Polskie słownictwo na kolejnym rozdrożu – Mies. IPE Nr 125 str. 3-48, 2010 r.
(12) Musiał E., Przewód o izolacji – Mies. INPE Nr 59, str.95, 2004 r.
(13) Musiał E., Terminologia w opisie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych – Mies. INPE Nr 112-113, str. 109. 2009 r.
(14) Musiał E., Trój czy trzy – Mies. INPE Nr 68-69, str. 65, 2005 r.
(15) Musiał E., Wieża Babel – Mies. INPE Nr 83, str. 66-78. 2006 r.
(16) Nartowski Z., Instalacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia (Terminologia) – Mies. INPE Nr 43, str. 71, 2002 r.
(17) Nartowski Z., Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Mies. INPE Nr 45, str. 26, 2002 r.
(18) Nartowski Z., Uwagi do art. dr inż. W. Jabłońskiego w sprawie ujednolicenia niektórych terminów dotyczących zagrożenia porażeniowego (INPE Nr 42) – Mies. INPE Nr 44, str. 7, 2002 r.
(19) Nowicki W., Podstawy terminologii, PAN, 1986r.
(20) OIiD Biura PKN: Słownictwo znormalizowane w technice przeciwpożarowej w Polskich Normach – Mies. INPE Nr 76-77, str. 116, 2006 r.
(21) Pawluk K., Czas i pojęcia z nim związane – Mies. INPE Nr 46, str. 22, 2002 r.
(22) Pawluk K., Perypetie i zawiłości terminologii z zakresu najnowszej techniki, Nowa Elektrotechnika, 2007r., nr 5, 28-30
(23) Pawluk K., Sawicki J. Wielojęzyczny słownik terminologiczny elektryki, COSIW, 2008r.
(24) PN-ISO 10241 Normy terminologiczne – Opracowanie i układ.
(25) PN-ISO 704 Działalność terminologiczna - Zasady i metody.
(26) PN-ISO 860 Działalność terminologiczna Harmonizacja terminów i pojęć.
(27) Sawicki J., Aktualizacja i nowelizacja terminologii elektroenergetycznej w słowniku IEV – Mies. INPE Nr 50, str. 68, 2003 r.
(28) Słownik terminologiczny elektryki. Maszyny elektryczne, Wyd. książkowe Instytutu Elektrotechniki,  Warszawa, 1998r.
(29) Szewc B., Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik terminów, pojęć i zwrotów z dziedziny  elektroenergetyki, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice, 2000r.