Historia
75 lat oddziału mazurskiego/olsztyńskiego PDF Drukuj
sobota, 21 maja 2022 00:00

 

75 lat SEP 75 lat oddziału mazurskiego/olsztyńskiego
Część 1. pdf 16.4 MB
Część 2. pdf 8.9 MB
 
Kamienny jubileusz PDF Drukuj
czwartek, 09 czerwca 2016 00:00

 

1

Kamienny Jubileusz 1946 - 2016

Wersja PDF:

Część 1. pdf 8 MB Część 6. pdf 0.4 MB
Część 2. pdf 3 MB Część 7. pdf 3 MB
Część 3. pdf 4 MB Część 8. pdf 7 MB
Część 4. pdf 7 MB      
Część 5. pdf 5 MB Całość pdf  28 MB
 
Ku pamięci PDF Drukuj
poniedziałek, 15 grudnia 2014 00:00


 

StronaTytKuPamieci "Członkowie SEP, których zawsze będziemy pamiętać"
Stefan Sawicki St Sawi  Wacław Wiśniewski WaclawWisniewski     
Stefan Konieczka StKon  Mirosław Kowalski  MiroslawKowalski    
           
 
60 lat oddziału mazurskiego/olsztyńskiego PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2010 11:28

 

60_lat_oddzialu 60 lat oddziału mazurskiego/olsztyńskiego
Część 1. pdf 1.1 MB Część 4. pdf 1.2 MB
Część 2. pdf 1.4 MB Część 5. pdf 0.2 MB
Część 3. pdf 0.7 MB Całość pdf 4.4 MB

 

 
Złoty jubileusz PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2010 11:10

 

Zloty_jubileusz

Złoty Jubileusz 1946 - 1996

Wersja PDF:

Część 1. pdf 3 MB Część 5. pdf 2.5 MB
Część 2.1. pdf 6.5 MB Część 6. pdf 4 MB
Część 2.2. pdf 6 MB Część 7. pdf 3.5 MB
Część 3. pdf 1.5 MB      
Część 4. pdf 3.MB Całość pdf 27 MB