Witamy na stronach
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Oddziału Olsztyńskiego w Olsztynie

Oddział Olsztyński SEP jest jedną z 50-ciu jednostek terenowych stowarzyszenia, która  zrzesza ludzi związanych zawodowo z szeroko rozumianą elektryką na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z siedziba w Olsztynie. HISTORIA oddziału rozpoczęła się w 1946 roku, kiedy to z inicjatywy kilkunastu entuzjastów elektryki i telekomunikacji został on powołany. Pracami oddziału kieruje kilkunastoosobowy ZARZĄD  z Prezesem i zastępcami Prezesa na czele. Zarząd realizuje podstawowe zadania statutowe oraz nadzoruje działalność gospodarczą IZBY RZECZOZNAWCÓW, której jednym z podstawowych  obszarów działania jest szkolenie i EGZAMINOWANIE sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Oddział Olsztyński SEP prowadzi ożywioną aktywność statutową na rzecz środowiska młodych elektryków – uczniów i absolwentów średnich szkół technicznych o profilach związanych z elektryką.
Obchody 70-lecia O/OSEP 03-06-2016 PDF Drukuj
środa, 08 czerwca 2016 22:50

2Dnia 3 czerwca 2016 r. w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  odbyła się gala z okazji jubileuszu 70-lecia utworzenia Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia  Elektryków Polskich. W spotkaniu pod Patronatem Honorowym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  oraz Patronatem Medialnym „Wiadomości Elektrotechnicznych” udział wzięli przedstawiciele władz ustawodawczych, administracyjnych i samorządowych województwa  warmińsko-mazurskiego, liczna reprezentacja społeczności szeroko rozumianej elektryki z Prezesem SEP Piotrem Szymczakiem  na czele oraz młodzież technicznych szkół średnich.

Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu 70-lecia Oddziału Olsztyńskiego SEP

Więcej…
 
Egzaminy 2016 PDF Drukuj
poniedziałek, 04 stycznia 2016 00:00

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński informuje, że egzaminy sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych odbywać się będą w pokoju 309 o godzinie 15:00 w następujących terminach:

Więcej…
 

Rok Władysława Latka 2016
Tydzień w SEP 2014