Witamy na stronach
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Oddziału Olsztyńskiego w Olsztynie

Oddział Olsztyński SEP jest jedną z 50-ciu jednostek terenowych stowarzyszenia, która  zrzesza ludzi związanych zawodowo z szeroko rozumianą elektryką na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z siedziba w Olsztynie. HISTORIA oddziału rozpoczęła się w 1946 roku, kiedy to z inicjatywy kilkunastu entuzjastów elektryki i telekomunikacji został on powołany. Pracami oddziału kieruje kilkunastoosobowy ZARZĄD  z Prezesem i zastępcami Prezesa na czele. Zarząd realizuje podstawowe zadania statutowe oraz nadzoruje działalność gospodarczą IZBY RZECZOZNAWCÓW, której jednym z podstawowych  obszarów działania jest szkolenie i EGZAMINOWANIE sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Oddział Olsztyński SEP prowadzi ożywioną aktywność statutową na rzecz środowiska młodych elektryków – uczniów i absolwentów średnich szkół technicznych o profilach związanych z elektryką.
CO „SEPOWSKIE” NALEŻY DO SEP PDF Drukuj
czwartek, 19 maja 2022 18:41

ZnakSEPNewsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich
"Tydzień w SEP" nr 336 / 9 - 15.05.2022
CO „SEPOWSKIE” NALEŻY DO SEP

Dokładnie rok temu Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 13 maja 2021 r. udzielił ochrony na znak towarowy słowny „sepowskie”. Rozszerzył się zatem wykaz znaków towarowych już zarejestrowanych przez SEP w Urzędzie Patentowym. To kolejny oręż w walce z nieuczciwą konkurencją. Od wielu lat bowiem nasze środowisko walczy i boryka się nadużyciami popełnianymi przez inne podmioty, które w swoich ofertach kuszą klientów wypracowaną przez pokolenia elektryków renomą używając słowa „sepowskie” dla kursów, szkoleń, egzaminów, „papierów”…

Więcej…
 
Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztyńskiego SEP w Olsztynie PDF Drukuj
poniedziałek, 18 kwietnia 2022 00:00
Dnia 20 maja 2022 (piątek) o godz. 14:00 - I termin lub godz. 14:15 - II termin, w sali konferencyjnej Federcji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztynskiego SEP.
Więcej…
 
Egzaminy Kwalifikacyjne SEP 2022 PDF Drukuj
wtorek, 28 grudnia 2021 00:00

 resized EksploatacjiE

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński informuje, że egzaminy sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych odbywać się będą w siedzibie Biura Oddziału SEP w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1 pokój 309 w godzinach ustalonych indywidualnie w poniższych terminach.

Więcej…
 

Tydzień w SEP 2020
Rok Profesora Kazimierza Bisztygi