Witamy na stronach
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Oddziału Olsztyńskiego w Olsztynie

Oddział Olsztyński SEP jest jedną z 50-ciu jednostek terenowych stowarzyszenia, która  zrzesza ludzi związanych zawodowo z szeroko rozumianą elektryką na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z siedziba w Olsztynie. HISTORIA oddziału rozpoczęła się w 1946 roku, kiedy to z inicjatywy kilkunastu entuzjastów elektryki i telekomunikacji został on powołany. Pracami oddziału kieruje kilkunastoosobowy ZARZĄD  z Prezesem i zastępcami Prezesa na czele. Zarząd realizuje podstawowe zadania statutowe oraz nadzoruje działalność gospodarczą IZBY RZECZOZNAWCÓW, której jednym z podstawowych  obszarów działania jest szkolenie i EGZAMINOWANIE sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Oddział Olsztyński SEP prowadzi ożywioną aktywność statutową na rzecz środowiska młodych elektryków – uczniów i absolwentów średnich szkół technicznych o profilach związanych z elektryką.
GRATULACJE… GRATULACJE… GRATULACJE… PDF Drukuj
czwartek, 23 czerwca 2022 00:00

M DobrzenieckiPan Mariusz Dobrzeniecki, na Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa został wybrany na przewodniczącego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W imieniu własnym oraz Zarządu Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich składam serdeczne gratulacje z życzeniami sukcesów dla całego samorządu inżynierów budownictwa pod Pańskim przewodnictwem.

Jarosław Kantel
Prezes O/O SEP

 
Egzaminy Kwalifikacyjne SEP 2022 PDF Drukuj
wtorek, 28 grudnia 2021 00:00

 resized EksploatacjiE

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński informuje, że egzaminy sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych odbywać się będą w siedzibie Biura Oddziału SEP w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1 pokój 309 w godzinach ustalonych indywidualnie w poniższych terminach.

Więcej…
 

Tydzień w SEP 2020
Rok Profesora Kazimierza Bisztygi