Egzaminy Kwalifikacyjne SEP 2022 Drukuj
sobota, 02 lipca 2022 00:00

SwiadectwoSEP2022Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński informuje, że egzaminy sprawdzające znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych odbywać się będą w siedzibie Biura Oddziału SEP w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1 pokój 309 w godzinach ustalonych indywidualnie w poniższych terminach.

 Wysokość opłaty egzaminacyjnej w 2022 r. wynosi 301,00 zł

Rachunek bankowy, na który należy kierować wpłaty: ING Bank Śląski 95 1050 1807 1000 0023 3331 2540

Na wpłacie należy umieścić dopisek "Egzamin SEP"

21 września 2022 r. bez ograniczenia napięcia

5 października 2022 r. bez ograniczenia napięcia

19 października 2022 r. bez ograniczenia napięcia

9 listopada 2022 r. bez ograniczenia napięcia

23 listopada 2022 r. bez ograniczenia napięcia

 7 grudnia 2022 r. bez ograniczenia napięcia

 21 grudnia 2022 r. bez ograniczenia napięcia

UWAGA : zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,  do wniosku na egzamin należy dołączyć kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy z zakresu eksploatacji urządzeń  elektroenergetycznych.

W świetle powyższego rozporządzenia takim dokumentem może być:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Wnioski egzaminacyjne

doc

Wniosek E Grupa 1

doc

 Wniosek D Grupa 1

Zamiar przystąpienia do egzaminu należy zgłosić do Biura SEP telefonicznie 89 527 98 79 lub pocztą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  .

Posiadanie wiedzy,  może również potwierdzać:
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

W przypadku wniosku złożonego bez powyższych dokumentów egzaminu nie przeprowadza się.

doc Zaświadczenie od pracodawcy